ورود به سامانه ثبت نام اولیه

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام و نام خانوادگی
نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

شرکت نوید خراسان

اضافه به لیست علاقه مندی
ایمیل info@navidkhorasan.com
http://www.navidkhorasan.com
تلفن تماس: 37657940-051
تلفن همراه: 09389491515
کانال تلگرام: telegram.me/NavidCo

معرفی کامل

سرمایه گذاری ومشارکت مستقیم وغیرمستقیم درفعالیتهای تولیدی،خدماتی ،ساختمانی،مالی وبازرگانی ومبادرت به خریدسهام سایرشرکتها

درســال 1383 هجــری شمــسی، جمــعی از دلســوزان و خیراندیشــان و پیشکسوتان عرصه های دفاع مقدس وسازندگی کشور،بــه منــظور ایجاد پشتـــوانه بـرای ایثارگــران خراســـانی باتمرکــزبرفعالیت هـــای اقتصـــادی درمحــورسازندگــی،شرکتــی راباعــنوان «شرکت سرمایه گذاری ساختمانی وتوسعه نویدخراسان»تأسیس نموده ودر گام نخست ازطریق خریددههاهکتارازاراضی حاشیه شمالی وغربی شهرمقدس مشهدبه مساحت حدودیکصدهکتاربه سرمایه گذاری دربخش املاک وساختمان باهدف ایجادمرکز تجاری وگردشگری و یزتأمین مسکن سهامداران ،پا به عرصه آبادانی وسازندگی نهادند. وازاینروتوجه به سرمایه گذاری ومشارکت مستقیم وغیرمستقیم درفعالیتهای تولیدی،خدماتی ،ساختمانی،مالی وبازرگانی ومبادرت به خریدسهام سایرشرکتها وایجادتأسیسات زیر بنایی واحداثات مرتبط وفق اساسنامه واهداف شرکت دردستورکارمدیران قرارگرفت.بطوریکه هم اکنون به گواهی آراء صاحب نظران و اندیشمندان ومدیران شهری،نویدخراسان یکی ازشرکتهای معتبر و ایثارگری کشور است که به همت سهامداران ایثارگرخود،توانسته است باسرمایه گذاری وقابلیتهای مدیریتی،درکمترین عمرپربرکت خودزیباترین ومناسبترین پروژه عمرانی و ساختمانی را اجرا و ازجایگاه تخصصی و اعتباری ممتاز و برجسته ای برخوردار گردد. ازدیدگاه اجتماعی نیزاین شرکت به پشتوانه ی معنوی دوازده هزارسهامدارایثارگروخانواده های متدین آنان توانسته است بعنوان یک شرکت متعهدومورداعتماددرایجاداشتغال مولد،نوآوری وبهبودچشم انداز آینده ی شهر وآبادانی حاشیه ی آن،نقش مؤثری ایفانمایدوانشاءالله درسایه الطاف ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضاعلیه السلام آینده بسیاردرخشانی رابرای جامعه بزرگ سهامداران گرامی وسرمایه گزاران گران قدررقم خواهد زد.

مشخصات

مدیر عامل (مسئول) مهندس حسینی سرچشمه

موقعیت


بلوار خیام شمالی - نبش خیام 64, 9196758473

اطلاعات بیشتر

شناسه ثبت: 50
بازدید: 919
انقضا: جمعه, 26 آذر 1400